Chuyển đến nội dung chính

Bài đăng

Video Nổi bật

VẤN ĐỀ CỦA HỌC VIỆN BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG (PTIT)

Trường nào, cơ sở cơ quan nào cũng đều sẽ tồn tại những vấn đề nổi cộm, những điều chưa thể chấp nhận được. Mục đích của bài viết này là nêu lên những điều mình và mọi người thấy được ở PTIT để nhà trường và chính các bạn sinh viên xem xét và sửa đổi.
      1, LỚP HỌC CÓ SĨ SỐ ĐÔNG              Theo như mình được biết thì năm nay (2018) học viện vượt chỉ tiêu vài phần trăm (<3%) và có lẽ vì thế mà năm nay các lớp bên kỹ thuật phải học gộp lớp khiến sĩ số có thể lên tới gần 150 người/lớp.              Cùng với đó là các vấn đề khác như chỗ ngồi, mất trật tự,chữa bài,… Tính đơn giản thế này, nếu mỗi bàn là 5 người thì 150 người ngồi hết 30 bàn tức là 15 bàn mỗi bên. Mà xác định là nếu ngồi từ bàn 8 trở đi là không nhìn thấy chữ viết trên bảng (slides thì vẫn nhìn rõ). Đặc biệt với những thầy hay viết bảng như thầy Ngọc dạy giải tích thì sẽ có một buổi học chỉ nghe mà không thấy gì. Rồi những hôm đầu kì 1 khi cái nóng mùa hè chưa hết mà phải ngồi bàn 6 người thì… Chả ai vui vẻ chú…

Bài đăng mới nhất